Historie

Vor egen loge

Søsterlogen r. 77 Pax Eterna

Institueret den 19. november 1983

 

Søsterloge nr. 77 Pax Eterna er hjemmehørende på Nonnebakken 1, 5000 Odense C.

Moderloge er søsterloge nr. 15 Semper Ardens også hjemmehørende på Nonnebakken.

 

I efteråret 1977 kom der en opfordring fra Storlogen om at danne en Rebekkaloge mere på Nonnebakken, da de to daværende loger var ved at være ret så store.

Str. Ex.M. Ingeborg Rasmussen, der lige havde forladt overmesterembedet i nr. 3, tog opfordringen op. Sammen med str. Ruth Hansen og flere andre søstre fra Freja, gik arbejdet i gang med at samle søstre, der ville være med i pionerarbejdet. Primært blev der fokuseret på de søstre, der ikke var så aktiv i deres loge.

Der blev skabt kontakt til nr. 15 Semper Ardens, hvor det blev str. Inga Winther Hansen, der gik med i dette forarbejde. Ligeledes her blev listen over ikke særligt aktive søstre gennemgået; disse blev kontaktet og forespurgt, om de ville gøre en indsats i et foreningsarbejde.

Primært var det de søstre, der ikke var aktive i deres loge, man gerne ville have gjort aktive igen og flere af disse søstre gik da også med i foreningen og blev aktive igen.

Også aktive søstre fra begge loger gav deres tilsagn om at gå med, blandt andre str. Hedvig Nielsen, som inden sin død i november 1978, havde bedt om lov til at give den nye loge navn, som skulle være ”Pax Eterna”.

I alt 21 søstre skrev under på at gå med i foreningen Pax Eterna, heraf 11 søstre fra nr. 15 Semper Ardens, 9 søstre fra nr. 3 Freja og 1 søster fra nr. 13 Fidelitas.

Flere af de aktive søstre i både nr. 15 Semper Ardens og nr.3 Freja, gav tilsagn om at yde hjælp og støtte til den nye forening, selv om de forblev i egen loge.

 

I efteråret 1979 ansøgte Str. Ingeborg Rasmussen Storlogen om accept til at danne foreningen.

Storlogen fik de fornødne oplysninger og svaret var positivt.

Foreningen Pax Eterna blev institueret den 1. december 1979.

Foreningens formand blev Ex.M. str. Ingebrog Rasmussen, sekretær str. Inga Winther Hansen og kasserer str. Gerda Holmer.

Pengeindsamlingen gik i gang. De første 4 mønter der blev samlet ind, blev lagt i en lille æske, der nu opbevares i vor box.

Ved en energisk indsats kom økonomien op at stå. Str. Gerda Holmer og str. Hedda Hansen, satte deres præg på pengeindsamlingen med bl.a at invitere søstrene med ægtefæller til middag. Det man betalte for maden gik ubeskåret til pengeindsamlingen, ligeledes overskuddet fra diverse lotterier over fine hjemmelavede ting.

 

Penge til materialer til dragter, regalier, insignier, bøger m.m. til brug i logearbejdet blev fremskaffet.

Str. Eva Pedersen tegnede også vores smukke dragter, der bruges til gradespil og de blev syet af str. Katy Jørge, og str. Eva Pedersen.

Str. Hedvig Nielsens navn til logen ”Pax Eterna” som betyder evig fred, blev fastholdt.

Str. Eva Pedersen tegnde vor loges emblem med de 2 duer, der symboliserer fred og passer til navnet.

Logens diverse blev forfattet og godkendt. Særlige love blev udarbejdet og godkendt.

Ved institueringen af foreningen foreslog Str. Ellen Holm Pedersen vor godnatsang, som er blevet sunget ved afslutning af hver logeaften lige siden.

Foreningen bestod i knap 4 år og de 19. november 1983 blev Rebekkaloge nr. 77 Pax Eterna institueret af storsire Preben O. Rasmussen.

Logens første embedsmænd var overmester str. Ingeborg Rasmussen, undermester str. Elna Lund, sekretær str. Kamma Larsen, kasserer str. Gerda Holmer, skatmester str. Inge Smith, fung. Ex.M. str. Åse W. Pedersen (Fidelitas), inspektør str. Hedda Hansen, kapellan str. Edna Hansen og organist str. Herta Rasmussen.

 

Under arbejdet fra det første initiativ til logen var en realitet, havde søstrene en stor og værdifuld hjælp og støtte fra moderloge nr. 15 Semper Ardens og Rebekkaloge nr. 3 Freja. Rebekkaloge nr. 49 Rosen var behjælpelig med optagelse af søstre, der skulle med i foreningen, således at der var 33 søstre ved logens instituering. 20 fra nr. 15 Semper Ardens, 7 fra nr. 3 Freja, 4 fra nr. 49 Rosen, 1 fra nr. 8 Dorothea, 1 fra nr. 51 Anna Cathrine.

 

I den første tid som loge, blev der arbejdet flittigt af de søstre, der var med i Pax Eterna, men også af de søstre, der hjalp os udefra. At få en loge til at fungere med en stab af søstre fra forskellige loger og hvoraf mange var unge søstre, viste sig at være en stor og krævende opgave. Som tiden gik fandt logen sine egne ben at stå på og fik skabt sit eget særpræg.

Arbejdet blev kronet med held. Det var en samling af glade søstre, der kunne fejre logens 10 års stiftelsesdag den 19. november 1993.

 

Logen er med i administrationen af Nonnebakken, ligeledes aktiv medlem af de forskellige udvalg, der er i fællesskabet for de 7 loger på Nonnebakken.

Det udvalg af største betydning er Den Humanitære Fond, der hvert år er i stand til at samle og uddele omkring 80.000 kr. – 100.000 kr. til humanitært arbejde

 

I 1987 blev der dannet et syudvalg i vor egen loge, der havde det formål at søstrene havde mulighed for at lære hinanden bedre at kende samtidig med, at der blev produceret ting til humanitært arbejde. I begyndelsen blev der strikket tæpper til Mother Teresas arbejde i Indien, men da nøden i Østeuropa blev kendt i 1993, fik logen kontakt til en frivillig hjælpegruppe, der havde kontakt til et børnehjem for forældreløse småbørn i Rumænien. Vi ændrede da målgruppe, og lavede tøj til mindre børn, et arbejde logens søstre har haft stor glæde af.

 

Vor loge har mødeaften den 1. og 3. torsdag i måneden.

Vor loge har mødeaften samme aften som broderloge nr. 68 H. C. Andersen. Disse 2 loger har et godt samarbejde og holder fællesmøde en gang om året.

 

 

Dette er skrevet i 1999 ud fra samtaler med søstre, notater og protokoller